Homeที่เที่ยวพัทยาพิพิธภัณฑ์ศิลปในขวดแก้วพัทยา

พิพิธภัณฑ์ศิลปในขวดแก้วพัทยา

พิพิธภัณฑ์ศิลปในขวดแก้วพัทยา1

พิพิธภัณฑ์ศิลปในขวดแก้วพัทยา
พิพิธภัณฑ์ศิลปในขวดแก้วพัทยา เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะหนึ่งเดียวในโลกที่จัดแสดง ผลงานศิลปะในขวดแก้ว ที่มีการจำลองสถาปัตยกรรม ที่ทรงคุณค่า และมีชื่อเสียงของ โลกไว้ในขวดแก้วหลายขนาด หลายรูปทรง ก่อตั้งโดย Mr.Peter Bij Delej ศิลปินชาว ฮอลแลนด ์ เมื่อปี พ.ศ. 2538 และได้มอบให้คุณประไพศรี ไทพาณิชย์ ศิษย์เพียงคนเดียว ที่สร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ภายในพิพิธภัณฑ์ ท่านจะได้ชม และเรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ศิลปะ วัฒนธรรม ของชนชาติต่างๆในโลก ผ่านงานศิลปะในขวดแก้ว อันมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น คือการคีบ ชิ้นส่วน ผ่านปากขวดที่มีขนาดเล็กมาก เข้าไปประกอบเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ภายในขวดแก้วใสหลากหลายขนาด และรูปทรง อย่างน่ามหัศจรรย์ มากกว่า 300 ผลงาน

ศิลปในขวดแก้วพัทยา pattaya

ปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ แบ่งการจัดแสดงผลงานออกเป็น 3 ห้องคือ
ห้องที่ 1 “ห้องอาเซี่ยน”
ชมและเรียนรู้เสาหลักที่ 3 ของประชาคมอาเซี่ยน นั่นคือด้านศิลปะวัฒนธรรม ซึ่งจัด แสดงสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียง ดอกไม้ประจำชาติ การแต่งกายประจำชาติ ของ สมาชิกอาเซี่ยนทั้ง 10 ประเทศ เป็นห้องนิทรรศการใหม่ล่าสุด ที่คุณประไพศรี ใช้เวลา ในการสร้างสรรค์ผลงานเป็นเวลา 3 ปีเศษ โดยเริ่มสร้างมาตั้งแต่ปี 2552 จนถึง ปัจจุบัน และยังทยอยสร้างผลงานห้องนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อต้อนรับประชาคมอาเซี่ยน ในปี พ.ศ. 2558

ห้องที่ 2 “ห้องศาสนาและความเชื่อ”
เป็นการจัดแสดงผลงานที่เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา เป็นการจัดแสดงผลงานที่ เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา, สถานที่สำคัญของศาสนาต่างๆ ทั้งศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ฯลฯ อาทิเช่น พระพุทธรูปยืนที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ปิรามิดเก่าแก่ ของประเทศอียิปต์ มหาวิหารเซนต์เบซิลประเทศรัสเซีย โบสถ์เก่าแก่ของประเทศ อังกฤษ เป็นต้น

ห้องที่ 3 “ห้อง Masterpiece”
เป็นห้องที่จัดแสดงผลงานที่จำลองสถานที่สำคัญ ที่มีชื่อเสียงของโลก มาไว้ในขวดแก้ว ขนาดใหญ่ ที่นำเข้าจากประเทศอิตาลี ใช้เวลาสร้างสรรค์ผลงานเป็นเวลานาน ตั้งแต่ 1
8 เดือน จนถึง 1 ปี เช่น ปราสาทเก่าแก่บนหน้าผาสูงในประเทศอังกฤษ กังหันลมประ เทศเนเธอแลนด ์ หอวิฑูรย์ทัศนาในพระราชวังบางปะอิน พระพุทธรูปใหญ่ที่สุดของ
จังหวัดชลบุรี หอไอเฟลประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น

กิจกรรมต่างๆ
นอกจากการเยี่ยมชมผลงานศิลปะในขวดแก้วหนึ่งเดียวในโลกแล้ว นักท่องเที่ยว ยังสามารถเรียนรู้กระบวนการประดิษฐ์ศิลปะในขวดแก้ว จากอาจารย์ประไพศรี ไทพาณิชย์ เจ้าของผลงานโดยตรง ภายในเวลาเพียงครึ่งชั่วโมง ก็จะได้ผลงานศิลปะใน ขวดแก้วกลับไปเป็นที่ระลึก

ศิลปในขวดแก้วพัทยา0

ไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์
• ชมนิทรรศการใหม่ล่าสุด ในห้องอาเซี่ยน
• การถ่ายภาพสี่มิติในขวดแก้ว สำหรับท่านที่รักการถ่ายภาพในสถานที่แปลกใหม่ไม่ เหมือนใคร ท่านจะต้องมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปในขวดแก้วยุคปรับปรุงใหม่ ที่เรา ตั้งใจสร้างขวดแก้วขนาดใหญ่ สูง 1.80 เมตร โดยมีโมเดลสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียง ทรงคุณค่าอยู่ภายใน และนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปอยู่ในขวดแก้ว แล้วถ่ายภาพคู่ กับโมเดลดังกล่าวได้ ท่านก็จะได้ภาพถ่ายที่สวยงาม แปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร ที่นี่
ที่เดียว!

เวลาเปิดให้บริการ
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 17.30 น.

อัตราค่าเข้าชม
นักท่องเที่ยวต่างชาติ: ผู้ใหญ่ 200 เด็ก 100
นักท่องเที่ยวไทย: ผู้ใหญ่ 100 เด็ก 50
เข้าชมเป็นหมู่คณะ
ระดับชั้นอนุบาล – ประถม 40 บาท
มัธยมศึกษา – อุดมศึกษา 50 บาท
คณะครู – อาจารย์ – ผู้ปกครอง 70 บาท
อัตราค่าเข้าชม + ทำกิจกรรม ผู้ใหญ่ 150 บาท เด็ก 120 บาท

ติดต่อล่วงหน้าอาจารย์ประไพศรี ไทพาณิชย์ 08-1148-7000 , 038-422-957

ที่ตั้งและแผนที่
297/1-5 ตึก Kingston Park ถนน สขุมวิท หมู่ 6 ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150 ประเทศไทย
(ตรงข้ามกับ เมืองจำลอง) (ติดกับโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา)
โทร 0-3842-2957, 08-1148-7000 , 08-5363-8989

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments