Homeข่าวกิจกรรม Featuredเมืองพัทยาขอประกาศงดการจัดกิจกรรมและเลื่อนการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม

เมืองพัทยาขอประกาศงดการจัดกิจกรรมและเลื่อนการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม

%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9eเมืองพัทยาขอประกาศงดการจัดกิจกรรมและเลื่อนการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต ตามที่ได้มีประกาศสํานักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 สร้างความโทมนัสแก่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เพื่อเป็นการน้อมเกล้าฯ ถวาย
อาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์
เสด็จฯสู่สวรรคาลัย
เมืองพัทยาขอประกาศยกเลิกกิจกรรมและเลื่อนกิจกรรมดังต่อไปนี้
กิจกรรมที่ยกเลิกการจัดงาน ได้แก่
1.ประเพณีลอยกระทงพัทยา ประจำปี 2559
2.เทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา
3.เทศกาลเค้าท์ดาวน์เมืองพัทยา
กิจกรรมที่เลื่อนการจัดงาน ได้แก่
1.งานเดินกินถิ่นนาเกลือ
2.มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ทั่วประเทศ
3.การแข่งขันกีฬาประชาชน
สำหรับกำหนดวันจัดกิจกรรมกรณีที่เลื่อนจัดกิจกรรมนั้น เมืองพัทยาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3130 ในวันเวลาราชการ หรือ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณข้อมูลจาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments