งานแถลงข่าว “บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ย้ายค่ายเบอร์เดิม)

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม ร่วมพบปะพูดคุยกับสื่อมวลชนในรายละเอียดของ “บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ ย้ายค่ายเบอร์เดิม” ค่ายไหนดีเราย้ายไป กับเบอร์คู่ใจ ไปค่ายไหนก็เบอร์เดิม โดยได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนพูดคุยและซักถามถึงข้อสงสัยและประโยชน์ต่างๆที่ประชาชนจะได้รับ โดยการแถลงข่าวในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ร้านอาหารครัวนาเกลือ ปราสาทสัจธรรม จังหวัดชลบุรี

ย้ายค่ายเบอร์เดิมย้ายค่ายเบอร์เดิม2