Homeข่าวสาร กิจกรรมขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ เทิดไท้องค์ราชันย์ฉลองครบรอบ 88 พรรษา

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ เทิดไท้องค์ราชันย์ฉลองครบรอบ 88 พรรษา

ขอบคุณภาพจาก CPgroup
ขอบคุณภาพจาก CPgroup

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ เทิดไท้องค์ราชันย์ฉลองครบรอบ 88 พรรษา ในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ
ด้วยจิตตภาวันวิทยาลัยและสมาคมสมาธิเพื่อการพัฒนาศีลธรรมโลก ร่วมกับเมืองพัทยา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ และสรรพสัตว์ ปีที่ 1 จำนวน 88 ตัว หนึ่งในโครงการปล่อยโคร้อย สรรพสัตว์ล้านทั่วแผ่นดิน ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ณ จิตตภาวันวิทยาลัย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งนับเป็นอีกครั้งประวัติศาสตร์ของเมืองพัทยาที่มีพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ และสรรพสัตว์ เพื่อมอบให้กับเกษตรกรผู้มีความประสงค์ได้มีโอกาสยืมโค-กระบือไปเลี้ยงเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อการเกษตรกรตามพระราชดำริ กรมปศุสัตว์
ในการนี้ จิตตภาวันวิทยาลัย เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี สมาคมสมาธิเพื่อการพัฒนาศีลธรรมโลก จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธามาร่วมสร้างมหากุศลใหญ่ของชาวเมืองพัทยา ร่วมสนับสนุนตามกำลังศรัทธา หรือเป็นตัวชีวิตโค-กระบือ เพื่อร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ ณ จิตตภาวันวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณภูมิใจ สมบุญมาก โทร.094-313-9597 และ 086-879-5464

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments