Homeที่เที่ยวพัทยาวัดญาณสังวราราม พัทยา

วัดญาณสังวราราม พัทยา

       วัดญาณสังวราราม พัทยา1วัดญาณสังวราราม เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งที่ใกล้พัทยา ตั้งอยู่ในตำบลห้วยใหญ่ วัดแห่งนี้มีสถานที่่ที่สำคัญมีคุณค่าแก่การมาเยี่ยมชมรวมไปถึงสถาปัฏยกรรมอันสวยงามวิจิตร วัดญาณสังวรารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร สังกัดธรรมยุตินิกาย ด้วยพื้นที่มากกว่า 366 ไร่และพื้นที่โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ อีกมากกว่า 2500 ไร่ ทำให้วัดแห่งนี้มีความยิ่งใหญ่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติอย่างแท้จริง

วัดญาณสังวราราม ได้วางแผนผังและรูปแบบในการสร้างวัด โดยแบ่งพื้นที่เพื่อความเป็น ระเบียบเรียบร้อย เป็น ๔ เขต คือ

วัดญาณสังวราราม พัทยา

                      เขตที่ ๑ เขตพุทธาวาส เป็นสถานที่ตั้งปูชนียสถาน โบราณวัตถุ มีพระอุโบสถ พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ พระมหามณฑปพระพุทธบาท ภปร.สก. ศาลาอเนกกุศล สว.กว. และศาลาอเนกกุศลมวก.สธ. เป็นต้น
สวนหลวงร.9 วัดญาณสังวราราม พัทยา

เขตที่ ๒ เขตสังฆาวาส แบ่งเป็นสองส่วน คือ พื้นที่ส่วนล่างและพื้นที่ส่วนบน ประกอบด้วยพื้นที่เขาชีโอนและเขาชีจรรย์ และทั้ง ๒ พื้นที่ ใช้เป็นสถานที่ ก่อสร้างเสนาสนะกุฏิน้อยใหญ่ เป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุ สามเณร เป็นต้น
วัดญาณ พัทยา

เขตที่ ๓ เขตโครงการพระราชดำริ เป็นสถานที่โครงการพระราชดำริ มีเรือนรับรอง อ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตรกรรม โรงพยาบาล ศูนย์การฝึกอบรมพิเศษ วนอุทยาน บริเวณอนุรักษ์สัตว์ป่าและป่าไม้ เป็นต้น
เขตที่ ๔ เขตอุบาสกอุบาสิกา เป็นสถานที่ตั้งศาลาโรงธรรม ที่พักอาศัยของ บรรดาพุทธศาสนิกชน ผู้มาอยู่ประพฤติธรรม รักษาศีลฟังธรรม ปฏิบัติจิตภาวนาเป็นต้น

วัดญาณ พัทยา

สำหรับการเข้าไปเยี่ยมชม

ที่นี่จะต้องแต่งการสุภาพเรียบร้อย ไม่ส่งเสียงดัง หากสนใจปฏิบัติธรรมะก็สามารถมาที่วัดญาณสังวรารามพัทยาได้ค่ะ เปิดตั้งแต่เวลา 8.00น. – 16.00น.

การเดินทาง

มุ่งหน้าไปทางสัตหีบขับเลยพัทยาใต้ไปตามถนนสุขุมวิท เลี้ยวซ้ายที่กิโลเมตรที่ 160 ขับไปอีก 6 กิโลเมตร จะถึงวัดญาณสังวรารามพัทยา

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments