Homeข่าวกิจกรรม Featuredสวนงนุชพัทยา จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติช้าง เนื่องในวันช้างไทย

สวนงนุชพัทยา จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติช้าง เนื่องในวันช้างไทย

วันช้างไทยสวนนงนุชพัทยา3

เนื่องด้วย สวนนงนุชพัทยา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษณืเชิดชูเกียรติช้างไทยซึ่งเป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมือง มีคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ ทั้งสมัยอดีตที่มีส่วนช่วยในการกอบกู้เอกราชของชาติไทยและเป็นสัตว์ที่สร้างชื่อเสียงให้ชาติไทยด้านการท่องเที่ยวในปัจจุบัน พร้อมทั้งเรียกขวัญสร้างมงคลให้กับช้าง สืบสานวืฒนธรรมอันดีงาม สร้างความประทับใจพร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์การพัฒนารูปแบบใหม่ของสวนนงนุชพัทยาให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

ภายในพิธีมีกิจกรรม
-พิธีใส่บาตรพระ
-การแสดงขบวนแห่ของช้างและนักแสดงของสวนนงนุช
-พิธีบายศรีสู่ขวัญช้าง
-พิธีฮ้อขวัญช้าง

วันช้างไทยสวนนงนุชพัทยา2วันช้างไทยสวนนงนุชพัทยาวันช้างไทยสวนนงนุชพัทยา4วันช้างไทยสวนนงนุชพัทยา6วันช้างไทยสวนนงนุชพัทยา5วันช้างไทยสวนนงนุชพัทยา9วันช้างไทยสวนนงนุชพัทยา8
วันช้างไทยสวนนงนุชพัทยา7
วันช้างไทยสวนนงนุชพัทยา10

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments