Homeข่าวสาร กิจกรรมเทดดี้เเบร์มิวเซียมขอประกาศข่าวรับสมัคร คิดส์ เทดดี้ (โฟโต้ คอนเทสต์) ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท !

เทดดี้เเบร์มิวเซียมขอประกาศข่าวรับสมัคร คิดส์ เทดดี้ (โฟโต้ คอนเทสต์) ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท !

[wpdm_file id=2]

ทดดี้เเบร์มิวเซียมขอประกาศข่าวรับสมัคร คิดส์ เทดดี้ (โฟโต้ คอนเทสต์) ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท !

สำหรับน้องๆ หญิง/ชายอายุระหว่าง 4-10 ปีบริบูรณ์ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่กองประกวดกำหนดไว้ได้เพียงส่งหลักฐาน

เงื่อนไขการรับสมัคร

1.เป็นเด็กหญิงหรือชายอายุระหว่าง4-10ปีบริบูรณ์

2.มีรูปร่างหน้าตาดี,มีไหวพริบและกล้าแสดงออก

3.มีสุขภาพร่ายการแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่กองประกวดกำหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน

4.มีความประพฤติดี ปฏิบัติตามกฏที่กองประกวดกำหนดไว้

1. ใบสมัคร Kids Teddy ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน 2. รูปถ่ายขนาด 4×6 นิ้ว 2 รูป (เต็มตัว 1 รูป และหน้าตรงครึ่งตัว 1 รูป) 3. สาเนาใบสูติบัตร **หมายเหตุ** -ดาวน์โหลดใบสมัครเเละข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.teddyisland.co.th

-ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมาที่อีเมล์ kteddy369@gmail.com เท่านั้น

-รูปถ่ายต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันสมัคร และต้องไม่ผ่านการตกแต่งด้วยโปรแกรมใดๆทั้งสิ้น

สอบถามเพิ่มเติม โทรฯ : 038-411285มือถือ : 093-5835997

รางวัลทุนการศึกษา

ทั้งหมด 11 รางวัลประกอบด้วย

รางวัลชนะเสิศอันดับ 1 : เงินทุนการศึกษา 50,000 บาท

รางวัลรองชนะเสิศอันดับ 1 : เงินทุนการศึกษา 30,000 บาท

รางวัลรองชนะเสิศอันดับ 2 : เงินทุนการศึกษา 20,000 บาท

รางวัลรองชนะเสิศอันดับ 3 : เงินทุนการศึกษา 10,000 บาท

รางวัลรองชนะเสิศอันดับ 4 : เงินทุนการศึกษา 10,000 บาท

รางวัลที่แบ่งให้ตามช่วงอายุ มีดังนี้

*รางวัล popular vote รางวัลละ 5,000 บาท (ตัดสินโดยยอดไลค์ผ่านFacebook),(เริ่มโหวต 4 ตุลาคมถึง 26 ตุลาคม)

*รางวัลขวัญใจช่างภาพ 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท(ตัดสินโดยช่างภาพ)

*รางวัลหนูน้อยมรรยาทงาม 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท (ตัดสินโดยทีมงานเทดดี้ไอส์แลนด์)

*หมายเหตุ

-รางวัลที่ 1-5 ให้รวมทุกช่วงอายุไม่แบ่งกลุ่ม

-รางวัลพิเศษจะแบ่งให้ตามช่วงกลุ่มอายุ

-เด็กที่ได้รับรางวัล 1-5 มีสิทธ์ได้รางวัลพิเศษเช่นกัน

-เด็กที่ได้รับรางวัลทุกคนจะได้รับเงินทุนการศึกษาพร้อมประกาศนียบัตรจาก บริษัท เทดดี้ไอส์แลนด์

**คำตัดสินจากเท็ดดี้ ไอส์แลนด์ถือเป็นที่สิ้นสุด**

**ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขถือว่าสละสิทธิ์**

ตารางการดำเนินกิจกรรม

วันที่ 15ส.ค. – 15 ก.ย. เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมKids Teddy (สามารถส่งใบสมัครได้ทางอีเมล์ kteddy369@gmail.com เท่านั้น)

วันที่ 16ก.ย. คัดเลือกผู้เข้ารอบ 50 คน (คัดเลือกโดย BOSS,แบ่งเด็กตามช่วงอายุ 4-7 ปีและ 7-10 ปี)

วันที่ 17ก.ย. ประกาศผลผู้เข้ารอบ 50 คน (ประกาศผลทาง Facebook และ Website)

วันที่18 ก.ย. – 20 ก.ย. โทรนัดเวลาผู้ผ่านเข้ารอบเพื่อมาถ่ายรูป

วันที่ 28ก.ย. ถ่ายรูป Photo Workshop (ช่างภาพ 10 คน จะทำการถ่ายรูปให้น้องๆตามโซนต่างๆ,แจกเสื้อ เทดดี้T-Shirt ให้แก่น้องๆเพื่อใส่ถ่ายรูป)

วันที่ 29 ก.ย. – 3 ต.ค. ปริ๊นรูป+ติดกระดาษบนมิวเซียมเพื่อโหวต

วันที่1 4ต.ค. – 26 ต.ค. เริ่มโหวตให้คะแนน

วันที่ 27 ต.ค. ประกาศผลโหวต (ประกาศผลทาง Facebook และ Website)

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments