Homeข่าวกิจกรรม Featuredข้ามเกาะล้าน ต้อง"ฉีดวัคซีน"ก่อนเท่านั้น! เริ่ม 4 ส.ค. 64 นี้

ข้ามเกาะล้าน ต้อง”ฉีดวัคซีน”ก่อนเท่านั้น! เริ่ม 4 ส.ค. 64 นี้

ประกาศจากคณะกรรมการ ทีมอาสา covid-19 ชุมชนเกาะล้าน ถึงมาตรการควบคุมโรคล่าสุดในพื้นที่เกาะล้าน เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 64 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เกาะล้าน และท่านที่จะเดินทางมายังพื้นที่เกาะล้านปฏิบัติตามมาตรการนี้ อย่างเคร่งครัด

1.ผู้ที่จะเดินทางมายังเกาะล้านจะต้องปฏิบัติดังนี้
         1.1.คนไทย แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือรูปถ่ายบัตรที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือ หรือบัตรอื่นๆที่
ทางราชการออกให้มีหมายเลขประจำตัวประชาชน ณ จุดคัดกรองพัทยา
         1.2.ชาวต่างชาติ ต้องแสดงพาสปอร์ต โดยใช้เล่มจริง หรือรูปถ่ายที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือ ณ จุดคัดกรองพัทยา
         1.3.คนที่จะเดินทางเข้าพื้นที่เกาะล้น ทุกคนจะต้องได้รับการฉีควัคซีนป้องกันโควิด แล้วเท่านั้น
ข้อกำหนดวัดซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิค ซิโนแวด ,ชิโนฟาร์ม  ครบ 2 เข็ม หรือซิโนแวก เข็ม 1 แอสตร้าเซนเนก้า  เข็ม 2 หรือได้รับวัคซีนชนิดแอสตร้าเซนเนก้า ,ไฟเซอร์ , โมเดอร์นา, จอห์นสันแอนค์จอห์นส้น จำนวน 1 เข็ม มาแล้ว เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน โดยแสดงหลักฐาน ใน แอพหมอพร้อม หรือใบรับรองการฉีควัดซีนจากโรงพยาบาล
          1.4.กรณีเป็นผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิค-19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน และต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด- 19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Anigen Test มาจากนอกพื้นที่เกาะล้าน โดยมีระยะเวลาไม่
เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทางถึง โดยแสดงหลักฐาน ณ จุดคัดกรองพัทยา

2.ขอความร่วมมือประชาชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ห้ามเดินทางเข้าออกพื้นที่เกาะล้าน (เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคชื่น) หรือเดินทางได้ในกรณีมีผลตรวจหาเชื้อโควิดไม่เกิน 72 ชั่วโมง

3.ห้ามแรงงานต่างด้าวเข้าพื้นที่เกาะล้านโดยเด็ดขาด

4.เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ขนส่งต่างๆ ให้ส่งพัสดุ  และจดหมายได้บริเวณท่าเทียบเรือหน้าบ้านเท่านั้น

5.ผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือจะต้องเดินทางไปพบแพทย์ตามนัด (กรณียังไม่ได้ฉีดวัคซีน) ให้แจ้งขออนุญาตที่ศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน

6.ประชาชนชาวเกาะล้าน (กรณีที่ยังไม่ได้ฉีดวัคชีน) มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเดินทางข้าม
ฝั่งพัทยา จะต้องขออนุญาตก่อนเดินทางเท่านั้น และจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

7.มาตรการทางเรือ
         7.1.เรือโดยสารประจำทาง พัทยา-เกาะล้าน ให้วิ่ง 3 เวลา คือ 07.00 / 12.00 / 17.30 น.
         7.2.เรือสปีดโบ๊ท เรือเจ็ทสกี เรือนำเที่ยวต่างๆ ออกจากฝั่งพัทยา ที่ทำเทียบเรือแหลมบาลีฮายเท่านั้น ผู้โดยสารทุกคนจะต้องผ่านจุดคัดกรอง และให้ส่งผู้โดยสารที่ท่าเทียบเรือหน้าบ้านเกาะล้านเท่านั้น

8.ให้จัดชุดปฏิบัติการในพื้นที่เกาะล้าน คอยสุ่มตรวจใบรับรองการฉีดวัคซีนจากนักท่องเที่ยว ที่
เดินทางมาในพื้นที่ หากพบว่าไม่มีใบรับรอง ให้ส่งกลับฝั่งพัทยา เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นนานไปจะก่อให้เกิดผลเสียอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์ของสาธารณะของชุมซนเกาะล้าน จึงขอให้ทุกท่าน ปฏิบัติ ตามมาตรการ นี้ โดยเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามมาตรการ หรือจงใจฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษ ตามมาตรการทางสังคม…

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Most Popular

Recent Comments