จากประกาศล่าสุดในเฟสบุค ของนายกเมืองพัทยา คุณสนธยา คุณปลื้ม

เมืองพัทยาพร้อมจัดสรรงบจัดซื้อวัคซีนต้านโควิด-19 เพื่อพี่น้องเมืองพัทยา

วันที่ 14 มกราคม 2564 ผมและทีมงานได้ประชุมเรื่องการตรวจสอบสถานะการเงินการคลังของเมืองพัทยา สำหรับจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ชาวเมืองพัทยา เมื่อรัฐบาลไฟเขียวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดหาวัคซีนสำหรับคนในพื้นที่ได้เอง ขณะนี้รอความคืบหน้าสรุป มาตรการ และขั้นตอนต่างๆ ที่รัฐบาลจะกำหนดในรายละเอียดต่อไป เมืองพัทยาพร้อมดำเนินการทันทีที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล

เมืองพัทยา เราพร้อมดูแลประชาชน ทั้งนี้ผมขอให้ทุกคนยึดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่ภาครัฐได้ขอความร่วมมืออย่างเคร่งครัด “ใส่หน้ากาก-เว้นระยะห่าง-ล้างมือ” เพื่อให้พี่น้องทุกคนปลอดภัยจากสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้ไปด้วยกัน

#การ์ดไม่ตก
#พัทยาต้องรอด
#ชลบุรีต้องรอด

รายละเอียดจาก FB สนธยา คุณปลื้ม