ลูกหนี้ร้องเฮ! ธนาคารออมสินใจดีช่วยลูกหนี้ในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19  ช่วยลูกค้าเงินกู้ ให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 3 เดือน โดยไม่ต้องลงทะเบียน เริ่มตั้งแต่ 1 เม.. ถึง 30 มิ..63

สำหรับลูกค้าเงินกู้ทุกรายที่มีสถานะชำระปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคล สินเชื่อเคหะที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 3 ล้านบาท และสินเชื่อSMEsที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 20 ล้านบาท

ไม่ต้องแจ้งการเข้าร่วมหรือลงทะเบียนใดๆ หากไม่ต้องการเข้าร่วมสามารถชำระได้ตามปกติ

ขณะที่บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด ลดอัตราจ่ายขั้นต่ำเหลือ 5%