วันนี้มีคู่มือการเดินทางสำหรับผู้โดยสารรถไฟ ข้อควรปฏิบัติในการเดินทางด้วยรถไฟ และหมายเลขโทรศัพท์สถานีสำคัญๆมาฝากกันค่ะ

ข้อควรปฏิบัติในการเดินทางด้วยรถไฟ และหมายเลขโทรศัพท์สถานีสำคัญๆ
สามารถ download ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1iUHF-jjHS33l8JJVgHUp2H4R21vPQ-f9/view?usp=sharing
และ
https://drive.google.com/file/d/1f0Ubl8SNGZqRmQ-7rtXDeXPsyoymU6XI/view?usp=sharing

ข้อมูลเพิ่มเติม ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย