ในสถานะการณ์ที่เกิดช่วงโควิด-19 ระบาดไปทั่วแต่ละธนาคารได้มีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้โดยการลดย่อนภาษี ยืดระยะเวลาชำระหนี้ออกไปรวมทั้งพักการชำระหนี้ ซึ่งในแต่ละธนาคารก็มีมาตรการที่ต่างกันทางเราจึงรวบรวมมาให้ มีมาตรการดังนี้ 

1.ธนาคารกสิกรไทย

2.ธนาคารไทยพาณิชย์(SCB)

3.ธนาคารออมสิน

5.ธนาคารทหารไทย(TMB)และธนชาต

6.ธนาคารกรุงศรี

7.ธนาคารกรุงเทพ

8.ธนาคารกรุงไทย