เปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันนี้วันแรก รับไปเลย 1,000 บาท จํากัดสิทธิ์ 10 ล้านคนแรก เท่านั้น กับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “ชิม ช้อป ใช้”

มาดูขั้นตอนการลงทะเบียนรับเงินกันค่ะว่าต้องใช้อะไร และ ทำอย่างไรบ้าง

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ ชิม ช้อป ใช้

มีบัตรประจำตัวประชาชน เป็นบุคคลสัญชาติไทย
อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน 
จำกัดสิทธิคนลงทะเบียน 10 ล้านคนแรกเท่านั้น
(ลงทะเบียนได้ 1 ล้านคน/วัน)
ระยะเวลาลงทะเบียน 23 ก.ย. – 15 พ.ย. 62
 

โดยขั้นตอนการลงทะเบียนมี 2 ช่องทางดังนี้ 

วิธีที่ 1 ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิผ่านเว็บไซต์

วิธีที่ 2 ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิผ่านแอปเป๋าตัง