สิงหาคม 2564 นี้! #ลดส่งเงินสมทบประกันสังคม ของผู้ประกันตน ม.40 (อาชีพอิสระ, ฟรีแลนซ์) เหลือ 60% ของเงินสมทบ เป็นระยะเวลา 6 เดือน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 64 – 31 ม.ค. 65 โดยการส่งเงินสมทบจะเป็นอัตราใหม่ 3 ทางเลือก ดังนี้ 
 
– ทางเลือกที่ 1 คุ้มครอง 3 กรณี (จากเดิม 70 บาท/เดือน) จ่ายอัตราใหม่ 42 บาท/เดือน
– ทางเลือกที่ 2 คุ้มครอง 4 กรณี (จากเดิม 100 บาท/เดือน) จ่ายอัตราใหม่ 60 บาท/เดือน
– ทางเลือกที่ 3 คุ้มครอง 5 กรณี (จากเดิม 300 บาท /เดือน) จ่ายอัตราใหม่ 180 บาท/เดือน