ครม.เพิ่มวงเงิน ‘เราชนะ’ และ ม.33 เรารักกัน อีกคนละ 2,000 บาท (สัปดาห์ละ 1,000 บาท) และจะสิ้นสุดเวลาการใช้จ่ายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายประมาณ 42 ล้านคน

คนละครึ่ง
รายเก่ารอกดยืนยันสิทธิ ได้คนละ 3,000 บาท สิทธิ 31 ล้านคน
เริ่มใช้จ่ายในเดือน ก.ค. – ธ.ค. 64 วันละ 150 บาท แต่ยังไม่ระบุวันที่ชัดเจน

เราชนะ
กลุ่มเป้าหมายประมาณ 32.9 ล้านคน เพิ่มให้อาทิตย์ละ 1,000 บาท รวม 2 อาทิตย์
ใช้จ่ายได้จนถึง 30 มิ.ย. 64 ยังไม่ระบุวันที่ชัดเจน

ม.33 เรารักกัน
กลุ่มเป้าหมาย 9.27 ล้านคน เป็นผู้ประกันตน ม.33 เพิ่มวงเงินให้อาทิตย์ละ 1,000 บาท รวม 2 อาทิตย์
ใช้จ่ายได้จนถึง 30 มิ.ย. 64 ยังไม่ระบุวันที่ชัดเจน

กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ
ได้วงเงินเพิ่ม 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ค. – ธ.ค. 64
รวมกับยอดที่เคยได้รับปัจจุบัน (ได้รับ300 บาท+200บาท เป็น500 บาท หรือ ได้รับ200 บาท+200 บาท เป็น 400 บาท)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เราชนะ | Facebook