เทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ ไม่น้อยกว่า1ปี (มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2563)

👉ลงทะเบียนด้วยตนเอง
วันที่ 16-20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ เวทีสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ
เทศบาลเมืองหนองปรือ

👉เอกสารประกอบการลงทะเบียน
1.บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
2.ทะเบียนบ้านตัวจริง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองสารารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร. 038-933110

ขอขอบคุณข้อมูล>>> จากเทศบาลเมืองหนองปรือ