สบายใจกันได้นะ ประกันสังคมยืนยันแล้ว คนที่สมัครเข้าผู้ประกันตน ม.40 #จะไม่กระทบสิทธิบัตรทอง และ #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ถืออยู่แน่นอน สิทธิที่ได้ยังเหมือนเดิม แถมยังได้สิทธิคุ้มครองเพิ่มจากเงินสมทบที่จ่ายไปอีกต่างหาก เช่น สิทธิได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย สิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท โดยแบ่งสิทธิการคุ้มครองออกเป็น 3 ทางเลือก ได้แก่

1⃣ ทางเลือกที่ 1 ได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 3 กรณี
– ทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย
– ทุพพลภาพ
– ค่าทำศพ

2⃣ ทางเลือกที่ 2 ได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 4 กรณี
– ทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย
– ทุพพลภาพ
– ค่าทำศพ
– เพิ่มบำเหน็จชราภาพ

3⃣ ทางเลือกที่ 3 ได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 5 กรณี
– ทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย
– ทุพพลภาพ
– ค่าทำศพ
– เพิ่มบำเหน็จชราภาพ
– สงเคราะห์บุตร

ขอขอบคุณข้อมูลจาก>>> SaleHere