โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) เผยถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ว่า ไม่กระทบสิทธิบัตรทอง(สปสช.) บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน หรือสวัสดิการแห่งรัฐต่าง ๆ การสมัครมาตรา 40 มีทั้งหมด 3 ทางเลือก ได้แก่
 
ทางเลือกที่ 1 ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ 70 บาท/ เดือน คุ้มครอง 3 กรณี
– ทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย
– ทุพพลภาพ
– ค่าทำศพ
 
ทางเลือกที่ 2 ผู้ประกันตนจ่าย 100 บาท/ เดือน คุ้มครอง 4 กรณี
– ทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย
– ทุพพลภาพ
– ค่าทำศพ
– เพิ่มบำเหน็จชราภาพ
 
ทางเลือกที่ 3 ผู้ประกันตนจ่าย 300 บาท/ เดือน คุ้มครอง 5 กรณี
– ทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย
– ทุพพลภาพ
– ค่าทำศพ
– บำเหน็จชราภาพ
– สงเคราะห์บุตร
 
สำนักงานประกันสังคมยังลดเงินสมทบฯ​ ม. 40 เหลือร้อยละ 60 ระยะเวลา 6 เดือนตั้งวันที่ 1 ส.ค.64​ -31 ม.ค. 65
– ทางเลือกที่ 1 เดิมจ่าย 70 บาท เหลือ 42 บาท/เดือน
– ทางเลือกที่ 2 เดิมจ่าย 100 บาท เหลือ 60 บาท/เดือน
– ทางเลือกที่ 3 เดิมจ่าย 300 บาท เหลือ 180​ บาท/เดือน
 
กระทรวงแรงงาน ยืนยันว่า การสมัครมาตรา 40 ไม่เกี่ยวข้องกับสิทธิรักษาพยาบาลร่วมกับบัตรทอง (สปสช.) รวมทั้งสิทธิประโยชน์สวัสดิการแห่งรัฐต่างๆ แต่อย่างใด และสิทธิที่เคยได้รับยังเหมือนเดิม และมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย หรือสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตจากสำนักงานประกันสังคมเพิ่มขึ้นมาอีกด้วย
 
ขอขอบคุณข้อมูลจาก>>> สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์